ผลิตภัณฑ์ View All
ร้องขอใบเสนอราคา

เลือกสิ่งที่ต้องการ

ขอราคา ขอตัวอย่าง รายละเอียดใบเสนอราคา
แนะนำบริษัท

บริษัท ทวีทรัพย์ แมชชินเนอรี่ แอนด์ เซอร์วิส  จำกัด 

     รับออกแบบและก่อสร้าง ก่อตั้งโดยวิศวกรรมไทย  รวบรวมประสบการณ์ในการทำงานของผู้ก่อตั้งมากว่า 19 ปี ในด้านงาถังเหล็ก ถังสแตนเลส ถังผสมเคมี ถังผสมเครื่องดืม ถังน้ำมัน ถังแรงดัน  ถังผสมสี Ribbon mixer ,Reactor tank  สำหรับงาน Resin Plant , Heat exchanger , Cooling tower ,Condenser   เครื่องทอดสูญญากาศ  เครื่องทอดผลไม้ด้วยระบสูญญากาศ   รับสร้างเครื่องจักรในระบบการผลิตของท่าน  ระบบงานลำเลียง Conveyor system (Belt conveyor and Screw conveyor)  งานซ่อมเครื่องจักร  เครื่องจักรในระบบบำบัดน้ำเสีย Belt press machine และซ่อมแซม  Belt Press ,Filler pressmachine , บ่อตะกอน เครื่อง กวาดตะกอน ชนิดตะกอนจม และแบบตะกอนลอย  บ่อเติมอากาศโดยใช้ Blower unit , เครื่องแยกน้ำกับน้ำมัน Dissolve Air Floatation system ,DAF ,เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำแบบใต้น้ำ ระบบงานไฟฟ้าควบคุมในระบบงานอุตสาหกรรม  งานเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรใหม่และเก่า  งานโครงสร้างเหล็กและสแตนเลส ตลอดจนงานสร้างโรงงานขนาดเล็กและขนาดกลาง

คำค้นหา ยอดนิยม